Referenser

Exempel på kunder som vi utför olika tjänster och arbeten åt:

Inom industri:

-Autoform

-Sweden Trä

-M.fl

Inom turism:

-Ski-Star

-Ski-Star Fastighetsservice

-M.fl

Övrigt:

-Malungs-Sälen Kommun

-Vamas

-Diös

-M.fl